مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالماجد
نام خانوادگی:رمضان
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

من عبد الماجد هستم از کشور کنزانیا الان طلبه هستم درحوزه علمیه در قم مشغول به تحصیل هستم. قبل از این که به قم بیایم در کشور کنزانیا مشغول به تبلیغ و تدریس بودم .
از سال 1988 میلادی وارد حوزه شدم در کنزانیا در مدرسه اهل البیت(ع) تا سال 1992 درس تمام کردم و از سال 1993 شروع به تدریس کردم و در همین وقت مشغول به تبلیغ در کنزانیا و در کشورهای مجاور تا سال 1999 عازم به حوزه قم شدم و از سال 2000 تا حالامشغول به درس در حوزه علمیه هستم و الان مشغول در مقطع کارشناسی ارشد یعنی سطح 3 هستم. این خلاصه زندگی علمی من است.